Over mij

Strategie-implementatie is mijn expertisegebied. Ik werk met organisaties aan verbeteren, vernieuwen en innoveren: het continu verbeteren van het bestaande, het vernieuwen van delen van de bedrijfsvoering en het innoveren in nieuwe businessmodellen.

Waarom verbeteren, vernieuwen en innoveren? Omdat dit een pure manifestatie van menselijk potentieel is; van inventiviteit, initiatief en volharding. En daar geloof ik in, in menselijk potentieel. Ik geloof ook dat het de kerntaak van organisaties is om dit menselijk potentieel optimaal te faciliteren. Organisaties zouden hun mensen maximaal moeten kunnen ondersteunen en geen enkele barrière of hindernis opwerpen. Helaas zijn niet alle organisaties zo gestroomlijnd; er is dus nog werk aan de winkel!

In strategie-implementatie ligt mijn focus zowel op ‘harde’ als ‘zachte’ aspecten van verandering; harde aspecten zoals systemen, structuren en processen, én zachte aspecten zoals de manier van werken, samenwerking en leiderschap. Het is mijn ervaring dat met name deze zachte aspecten het succes van een verandering maken of breken.

Ik ben een engineer, manager én business consultant. Ik heb achttien jaar ervaring als manager in high-performance organisaties en elf jaar als managementconsultant. Ik weet uit eigen ervaring hoe complex verandering kan zijn en heb inmiddels bij veel toonaangevende organisaties complexe transities begeleid.

Ik ben ervan overtuigd dat strategische verandering 80% doen en 20% denken is. Resultaten zijn essentieel. Resultaten leiden tot groei, maar ook tot waardevolle feedback voor verdere verbetering, vernieuwing en innovatie. Ik help uw organisatie graag bij een volgende stap.