Projecten

Met onderstaande negen projecten geef ik u een compact overzicht van mijn ervaring. Naast deze negen projecten heb ik opdrachten uitgevoerd voor o.a. Aon, Gasunie, Windesheim, UWV, Agens, RAI, Microsoft, Rijkswaterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ziggo, Asito, Isolectra, Kadaster, Delta, Bilfinger Industrial Services en Rabo Bouwfonds.

In de beschrijving van de projecten gebruik ik de termen ‘we’ of ‘wij’ om het betrokken projectteam waarvan ik deel uitmaakte aan te duiden. In de projecten had ik de rol van project- of programmamanager en lead consultant.  

 

VERBETERENAls onderdeel van haar strategie wilde TNO haar bedrijfsvoering verder stroomlijnen. Hiervoor hebben wij samen met TNO een programma bestaande uit drie componenten uitgevoerd: (1) ontwikkelen van een eigen verbeterfilosofie en methode; (2) opleiden van 21 verbeterspecialisten binnen TNO; en (3) het uitvoeren van meerdere waves met in totaal 35 verbeterprojecten.


Het project bij Vitens speelde zich af op het raakvlak van verbeteren en innoveren. Vitens had de strategische ambitie om de organisatie meer op haar bedrijfsprocessen te richten. Hiertoe hebben wij samen met Vitens een verbeter- en veranderaanpak ontwikkeld en deze samen met professionals van Vitens ingezet op specifieke verbeter- en vernieuwingsinitiatieven.


Bij NHTV hebben wij een programma uitgevoerd gericht op het verbeteren van de interne dienstverlening ter ondersteuning van de onderwijsambities. Het programma bestond uit meerdere verbeterprojecten. Parallel hebben wij projectteams begeleid in projectmatig werken en projectportfoliomanagement ingevoerd op het veranderportfolio.

VERNIEUWENAccell Group is de producent van onder andere Batavus, Sparta en Koga. Als onderdeel van een strategisch plan hebben wij samen met Accell Group een wereldwijde organisatie ontworpen en ingevoerd voor een van haar strategische business units en daarmee de gestelde groei- en synergiedoelstellingen verwezenlijkt.


Binnen een omvangrijk transitieprogramma hebben wij directie en managementteamleden van APG ondersteund in hun rol binnen deze transitie. Hieraan werd vormgegeven door het formuleren van een verandervisie, het ontwikkelen van verandercompetenties, masterclasses, intervisie, coaching en workshops gericht op teamontwikkeling.


Samen met de Politie hebben wij een visie op informatievoorziening voor Gebiedsgebonden Politie ontwikkeld. Kenmerkend is dat deze visie bottom-up tot stand is gekomen door betrokkenheid van wijkagenten en hun leidinggevenden. De visie is vervolgens vertaald in een uitvoeringsprogramma, waarbinnen diverse oplossingen zijn ontwikkeld.

INNOVERENBDR Thermea is een wereldleider op het gebied van slimme klimaatoplossingen. In nauwe samenwerking met BDR Thermea hebben wij een programma ontwikkeld en uitgevoerd ter innovatie van de wijze van productontwikkeling. Deze nieuwe aanpak is met betrokkenheid van circa 600 medewerkers in acht landen uitgerold.


Digitale Mobiliteit was een programma voor het stimuleren van plaats- en tijdonafhankelijk werken binnen het midden- en kleinbedrijf in de metropoolregio Amsterdam. Meer dan 100 ondernemers hebben gebruikgemaakt van een programma bestaande uit organisatorische ondersteuning en producten van Microsoft, Vodafone, UPC, Regus en de NS.


In opdracht van Waterrecreatie Nederland hebben wij in samenwerking met diverse publieke en private partijen een visie op waterrecreatie in 2025 ontwikkeld. De visie is tot stand gekomen door diverse expertbijeenkomsten met betrokkenheid van het brede publiek. De visie is vervolgens vertaald in een binnen de sector breed gedragen uitvoeringsprogramma.